НИСОВО - ПЕРЛАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСКИ ЛОМ * NISOVO - THE PEARL OF ROUSENSKI LOM NATURAL PARK  

Благородният елен е красива и респектираща гледка.

Бели Лом преминава през Нисово в посока изток-запад.

Скалният орел е царят на въздуха над Нисово.

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 10-15 км южно от гр. Русе започва уникален живописен кът от България - Природен парк Русенски Лом. Той носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав.
Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за Народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и Бели Лом, с обща дължина 42 км. В тази заповед се описват границите и режимът на стопанисване на защитената територия, поставят се и редица условия за дейностите, извършвани на територията на парка. Той заема площ от 32 600 дка.
В самото сърце на Парка, на 28 км от гр. Русе, е с. Нисово (маршрут: Русе - ДЗС - с. Щръклево - Нисово).
Население - постоянно живеещи - малко над 100 души.
През последните години вилните имоти започват да праобладават.

***

In the eastern portion of the Danubian plane, just about 20 km south of Rousse, is situated a unique and picturesque site of Bulgarian nature - the Nature Park “Roussenski Lom.” Its name comes from the river “Roussenski Lom” - the last right tributary of The Danube. In 1970 the Ministry of Agriculture and Forestry announced an area of 22,267 decares situated along the banks of the rivers Mali, Cherni and Beli Lom to be a Peoples Park. Its length is approximately 42 kilometers. The regulations stated the borders, administrative functions and management activities of the new park.
In 1986 the Commission for Environmental Protection at the Council of Ministers proposed to increase the area of the park with 27 362 decares, bringing the total area to 49,629 decares. The park now has an actual size of 3,260 hectares. In 1989 a park-management project was developed. The document describes the territory, statutes, actual status of ecosystems, etc.

***********************************

Този сайт е създаден по собсвени материали и по издания на Комитет по горите - София, и Управление Природен парк Русенски Лом - Русе.
Приемете нашето Добре дошли!
От кметицата на с. Нисово - Ценка Ангелова (Тел.: 08196 - 260).
Семейство Харизанови, собственици на вилен имот (unipres_rs@mail.orbitel.bg).
Възможност за преспиване: семейство Нина и Марко Иванови (08196-343; 082 / 482 650).

Виж и www.nisovo-bulgaria.boom.ru

KULTURAL HERITAGE
ABIOTIC FACTORS
FAUNA
FLORA
TOURIZM

Hosted by uCoz